Poslovni sistem RMK je u proteklom periodu objavio knjigu "Unapređenje ekoloških standarda i prosperiteta u BiH" u kojoj su sadržane teme koje su obrađene na okruglom stolu sajma ZEPS 2015.

U knjizi je objavljena i posebna recenzija u kojoj je predstavljena uloga i značaj Ekopaka - prvog ovlaštenog operatera sistema u implementaciji i razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH. Obzirom da je Ekopak pionir u uspostavi Sistema Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada u našoj zemlji, u knjizi su predstavljeni značajni rezultati dosadašnjih postignuća.