BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

20 03.16.

Unapređenje ekoloških standarda i prosperiteta u Bosni i Hercegovini

Poslovni sistem RMK je u proteklom periodu objavio knjigu "Unapređenje ekoloških standarda i prosperiteta u BiH" u kojoj su sadržane teme koje su obrađene na okruglom stolu sajma ZEPS 2015.

U knjizi je objavljena i posebna recenzija u kojoj je predstavljena uloga i značaj Ekopaka - prvog ovlaštenog operatera sistema u implementaciji i razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH. Obzirom da je Ekopak pionir u uspostavi Sistema Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada u našoj zemlji, u knjizi su predstavljeni značajni rezultati dosadašnjih postignuća.

Arhiva