Kakanj, 23.02.2016. - Na osnovu ranije potpisanog ugovora o saradnji između Općine Kakanj, JP „Vodokom“ i Ekopaka, danas je izvršena svečana primopredaja 18 kontejnera za uspostavu 6 eko otoka.

U toku je nabavka kanti za sve škole u ovoj Općini, a planirano je i održavanje edukativne predstave za djecu „Reciklaža nije gnjavaža“. Općina Kakanj je potpisivanjem ugovora o saradnji sa Ekopakom, postala još jedna u nizu općina koje su se pridružile Sistemu Zelene tačke. U ovoj Općini značajna pažnja se posvećuje povećanju stepena komunalne higijene, pa su uskoro planirani i podzemni eko-otoci i nabavka kamiona za odvoz prikupljenog otpada.

Ekopak kao prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom u BiH, uspješno gradi Sistem Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada koristeći najbolje prakse i iskustva ostalih evropskih zemalja članica PRO EUROPE-a i EXPRA-e.