BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

05 12.15.

Diplomatski bazar u znaku odvojenog odlaganja ambalažnog otpada

Sarajevo, 05.12.2015.g. - U Sarajevu je održan tradicionalni zimski dobrotvorni događaj Diplomatski bazar, koji je organizovala diplomatska zajednica u BiH uz podršku Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID). Događaj je ujedno dobra prilika da se promoviše značaj odvojenog odlaganja otpada i reciklaže, pa je Ekopak postavio setove kontejnera i kanti u koje su posjetioci odlagali ambalažni otpad.

Na bazaru je bilo postavljeno preko 30 štandova ambasada i više od 120 štandova brojnih izlagača iz Bosne i Hercegovine, te je bila velika posjećenost. Bazar je dobrotvornog karaktera - sav prikupljeni novac je doniran u dobrotvorne svrhe kako bi se pomoglo djeci s posebnim potrebama, djeci bez roditeljskog staranja i djeci čije su porodice u stanju socijalne potrebe.

20151205_135636.jpg
20151205_135621.jpg
20151205_135552.jpg
20151205_150738.jpg
20151205_135830.jpg

Arhiva