BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

28 10.15.

Posjetioci Nacionalnog parka Una i studenti Biotehničkog fakulteta u Bihaću će učestvovati u reciklaži ambalažnog otpada

Bihać, 28.10.2015. – Na osnovu ranije potpisanog ugovora o saradnji s Ekopakom, danas je upriličena svečana primopredaja setova kontejnera i kanti u koje će svi posjetioci Nacionalnog parka Una odvojeno odlagati ambalažni otpad i tako učestvovati u zaštiti i promociji ovog prirodnog dragulja Bosne i Hercegovine. Kante će biti postavljene pored staza za šetanje, a za odvoz prikupljenog otpada bit će zadužen JKP Komrad, sa kojim Ekopak već ima uspostavljenu saradnju.

„Nakon dvogodišnje saradnje na polju zaštite okoliša i unapređenja Nacionalnog parka „Una“, te potpisivanja Sporazuma o saradnji između firme „Ekopak“ d.o.o. Sarajevo i JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać na temelju kojeg je upriličena današnja primopredaja posuda za odlaganje i selektiranje komunalnog otpada, mogu konstatitari da, kada je u pitanju cjelokupan sektor zaštite okoliša, započinje nova faza u zbrinjavanju komunalnog otpada. Ujedno u isto vrijeme i faza unapređenja ekološke svijesti kako posjetioca tako i stanovnika koji žive u području najmlađeg nacionalnog parka u jugoistočnoj Europi. Ovo pokazuje da je Ekopak prepoznao posebnosti i vrijednosti ovog područja kao i rezultate koji su ostvareni u svim segmentima poslovanja NP „Una“ u posljednje četiri godine, odnosno od početka operativne uspostave i područja Nacionalnog parka „Una“ i ustrojstva Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać koje je i zakonski upravitelj ovim zaštićenim područjem. Ovi kontejneri i korpe za otpatke će biti postavljeni u naseljima u području Nacionalnog parka „Una“, te u najatraktivnijim posjetilačkim zonama Štrbački buk - Lohovo i  Martin Brod.  Na ovaj način ćemo na temelju partnerskih odnosa podići nivo usluga kako za posjetioce Nacionalnog parka „Una“, tako i za lokalno stanovništvo“, izjavio je Amarildo Mulić, direktor JP Nacionalni park „Una“.

Istog dana u krugu Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću je održano svečano uručenje setova kanti i kontejnera u koje će studenti odlagati ambalažni otpad. Na inicijativu uprave Biotehničkog fakulteta, fakultet se uključio u Ekopakov Sistem Zelene tačke, čime će poslati poruku svoje društvene odgovornosti i edukovati mlade o značaju uspostave sistema za reciklažu ambalažnog otpada u našoj zemlji, izjavio je dekan prof.dr. Osman Perviz i zahvalio se neprofitnoj kompaniji Ekopak na uručenoj infrastrukturi. 

Grad Bihać je ranijim potpisom ugovora sa prvim ovlaštenim operaterom sistema Ekopakom i JKP-om Komrad, postao dio Sistema Zelene tačke za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada, čime je građanima omogućeno da odvojeno odlažu ambalažni otpad na 31 lokaciji gdje su postavljeni tzv. eko otoci. JKP Komrad aktivno prikuplja, priprema i transportuje ambalažni otpad na reciklažu kroz sistem Ekopaka.

„Uručenje infrastrukture za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada je omogućila ambalažna privreda Bosne i Hercegovine koja je svoju odgovornost po pitanju iskorištenja i reciklaže ambalažnog otpada prenijela na Ekopak. Pozivamo sve privredne subjekte koji su zakonski obveznici da svoje obaveze za ambalažu prenesu Ekopak, čime će ojačati platformu bosanskohercegovačke privrede okupljene oko Ekopaka, koja po najnižim održivim troškovima uspostavlja transparentan, efikasan i dugoročan sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada”, izjavio je Hasan Ahmetspahić pomoćnik direktora za saradnju s lokalnom zajednicom u Ekopaku.

image-533aafb7d39d4b8bcef06578af32bd7df27a139b55ab59697227a93b85e23943-V.jpg
image-00aacc1a23c7e921928f7118097f49590e7d30cf862bacca9bf2c9ff37cee36f-V.jpg
image-21565ad89b1213ce06925734d4d0a9ad4cc4accf8660f69a2322db1b463d85b9-V.jpg
image-49fd2cb95c702bd020e0800008e3ee3523e7405a9970628ae713c5478ffc228b-V.jpg
image-9dbf568f103ce8d1e80dc01cea050122117146df42987d1fc36f2899c078dcce-V.jpg
image-00f5ce2d1744efa0e5b238af597236714542a8f679f55d77d0eb1a8d950e946e-V.jpg
image-554275ebd8e7eecbc8430ab34903239edd58357045a56156bb2618aa7d0475af-V.jpg

Arhiva