BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

20 10.15.

Učenici JU Mješovita srednja škola Maglaj učestvuju u reciklaži

20.10.2015. Maglaj - Danas je JU Mješovita srednja škola Maglaj Ekopak uručio set kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada čime je omogućeno učenicima i osoblju da učestvuju u reciklaži ambalažnog otpada.

JU Mješovita srednja škola Maglaj u okviru redovnih aktivnosti provodi projekat "Otpad nije otpad" čiji su ciljevi razvijanje svijesti o pravilnom odlaganju, razvrstavanju i reciklaži otpada, te svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša. Učenici kroz različite radionice i eko-sekciju izrađuju zanimljive predmete od ambalažnih materijala, organizuju modne revije, te organizuju manifestaciju kulturno-zabavnog i izložbenog programa.

Škola je bila poplavljena u majskim poplavama 2014.g., te je obnovljena pomoću donacija EU, tako da nastavno osoblje i učenici posebnu pažnju posvećuju njenom uređenju i održavanju, a posebno promovišu značaj zaštite okoliša i zdrave životne sredine.

Fotografija-donacija1 (2).jpg
Fotografija - donacija (2).jpg

Arhiva