BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

28 09.15.

Noć istraživača u Sarajevu posjetilo 5.000 građana

Sarajevo, 25.09.2015. - Ove godine međunarodna manifestacija „Noć istraživača“ obilježava 10 godina, a nastala je s ciljem promocije naučnih istraživanja, podsticanja mladih da razmišljaju o karijeri istraživača, kao i podizanja svijesti šire javnosti o uticaju raznih naučnih istraživanja na svakodnevni život.

Manifestacija je održana u Banjoj Luci, Sarajevu, Bijeljini i Mostaru pod sloganom „Započni lančanu reakciju!” što predstavlja kampanju sa fokusom da se kroz nauku započne lančana reakcija pozitivnih promjena u društvu, demonstrirajući model uticaja inovacija na preduzetništvo.

Ekopak je na „Noći istraživača“ promovisao zaštitu okoliša i mogućnosti reciklaže i iskorištenja ambalažnog otpada. Tokom pripremnih aktivnosti održane su kreativne radionice na kojima su djeca koristila maštu i od ambalaže društveno odgovornih kompanija iz sistema Ekopaka izrađivala različite predmete, kako bi im dali novu vrijednost i pokazali da iskorištena ambalaža ne mora biti odbačena, već da se može upotrijebiti u različite svrhe i na različite načine. Radovi su izloženi u "Noći istraživača" na izložbi u Historijskom muzeju, u galeriji možete pogledati kako su izgledala kreativna rješenja.

20150925_153932 (Large).jpg
20150925_153839 (Large).jpg
20150925_153318 (Large).jpg
20150925_153239 (Large).jpg
20150925_153339 (Large).jpg
20150925_153325 (Large).jpg
20150925_153138 (Large).jpg
20150925_153214 (Large).jpg
20150925_153232 (Large).jpg
20150925_153253 (Large).jpg
20150925_153403 (Large).jpg
20150925_153607 (Large).jpg
20150925_153428 (Large).jpg
20150925_154038 (Large).jpg
20150925_153303 (Large).jpg
20150925_153122 (Large).jpg
20150925_153438 (Large).jpg
20150925_153446 (Large).jpg
20150925_153149 (Large).jpg
20150925_153208 (Large).jpg
20150925_153351 (Large).jpg
20150925_153418 (Large).jpg
20150925_153412 (Large).jpg
20150925_153200 (Large).jpg

Arhiva