BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

13 09.15.

"Djevojke na trčanju" i ove godine odvojeno odlažu ambalažni otpad

U nedjelju 13.09.2015. na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu je održana treća po redu utrka "Djevojke na trčanju" koja promoviše zdrav i aktivan život. 

Ove godine zabilježen je rekordan broj od 480 učesnica. Kroz saradnju sa Ekopakom NVO "Marathon" i ove godine šalje poruku društvene odgovornosti po pitanju odvojenog odlaganja i reciklaže ambalažnog otpada, koji su učesnice i posjetioci imali priliku da selektivno odlože u postavljene kante.

20150913_101706.jpg
20150913_101727.jpg
20150913_100841.jpg
20150913_100237.jpg
20150913_095845.jpg
20150913_100657.jpg
20150913_095825.jpg
20150913_101618.jpg

Arhiva