BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

14 09.15.

U Tešnju održan košarkaški turnir za djecu "Pravilnim navikama do zdrave sredine – Vašu PET ambalažu u Ekopak reciklažu"

Tešanj, 12.09.2015.godine. U sklopu projekta „Pravilnim navikama do zdrave sredine – Vašu PET ambalažu u Ekopak reciklažu“ održan je košarkaški turnir za djecu i najavljen nastavak aktivnosti uređenja školskog igrališta OŠ "Huso Hodžić".

Na turniru su učestvovali učenici od 06.do 09. razreda, koji su bili podijeljeni u 20 ekipa. Kao kotizaciju za učešće, svaka ekipa je prikupila 100 PET boca. Projekat je podržao Ekopak, prvi i vodeći operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.

Projekat je edukativnog karaktera te se djeci kroz sportske i zabavne aktivnosti želi skrenuti pažnja na važnost pravilnog odlaganja ambalažnog otpada. Projekat je podržala i domaća firma Madi Tešanj koja je obezbijedila sendviče za djecu, te Ženski Košarkaški klub i Šefket Turalić.

20150912_094706.jpg
20150912_092716.jpg
20150912_094843.jpg
20150912_101532.jpg
20150912_094757.jpg
20150912_102347.jpg

Arhiva