BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

14 08.15.

Društveno odgovorna kompanija Hexim koristi međunarodno zaštićeni znak Zelena tačka

Društveno odgovorna kompanija Hexim, koja je uključena u Sistem Zelene tačke Ekopaka i koja uredno izmiruje svoje zakonske obaveze za ambalažni otpad, stekla je pravo korištenja međunarodno zaštićenog znaka Zelena tačka na ambalaži proizvoda koje plasira na tržište BiH. 

Od danas su i sva dostavna vozila ove kompanije brendirana Zelenom tačkom, što je još jedan od pokazatelja društvene odgovornosti.

Ekopak poziva sve potrošače da kupuju proizvode sa Zelenom tačkom i doprinose reciklaži ambalažnog otpada u našoj zemlji, jer su to proizvodi kompanija koje su uključene u sistem Ekopaka. Ujedno pozivamo i privredne subjekte da regulišu svoje zakonske obaveze za ambalažni otpad putem prvog ovlaštenog operatera sistema Ekopaka, koji posluje u skladu sa najvišim standardima PRO EUROPE-a, te steknu pravo da koriste međunarodno zaštićeni znak Zelena tačka na ambalaži.

Od 2014. godine ambalaža kompanija koje zakonske obaveze po pitanju iskorištenja i reciklaže ambalažnog otpada ispunjavaju preko Ekopaka, je dio ove statistike:

-       Znak Zelene tačke je danas najrasprostranjeniji i najviše korišteni zaštićeni znak na svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja,

-       Više od 170.000 kompanija koriste znak Zelena tačka, 

-       Preko 460 milijardi ambalažnih jedinica se godišnje označi ovim znakom,

-       Oko 300 miliona građana ima pristup odvojenom odlaganju ambalažnog otpada koji se finansira od strane članica PRO EUROPE-a, tj operatera sistema kakav je i Ekopak.

 
CAM01001 (2).jpg
CAM01029.jpg

Arhiva