BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

28 05.15.

U Vitezu prikazana predstava "Reciklaža nije gnjavaža"

Za sve učenike osnovnih škola, u Vitezu je u petak 28. maja, održana predstava pod nazivom “Reciklaža nije gnjavaža”, s ciljem edukacije najmlađih o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada. 

S obzirom da je Općina Vitez sa Ekopakom započela aktivnosti uspostave sistema selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada, odlučili su podržati i sve edukativne projekte na tu temu, te su pozvali učenike svih škola da prisustvuju ovoj predstavi. Ekopak je obezbijedio prijevoz za svu djecu, a na kraju im je podijeljen i edukativni časopis „Tvrle ekolog“, u kojem se kroz igru, slike i priče djeca podstiču na drugačiji pristup zaštiti okoliša. 

Predstava se realizuje u saradnji Ekopaka, Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Foruma građana Zenica, a do sada su je pogledali brojni učenici širom BiH.

Uz adekvatnu komunalnu infrastrukturu, edukacija lokalnog stanovništva, a posebno najmlađih,  ključni je segment uspješnog uspostavljanja sistema upravljanja ambalažnim otpadom u BiH.

Arhiva