BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

20 02.13.

Održan sastanak ključnih učesnika u implementaciji Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH

U utorak, 19.02.2013. godine, u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma održan je sastanak ključnih učesnika u implementaciji Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH. Sastanku su prisustvovali ministrica Branka Đurić sa svojim saradnicima, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, predstavnici Ekonomskog socijalnog vijeća FBiH, te direktorica Ekopaka, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom u FBiH.

Povod sastanka bila je razmjena relevantnih informacija radi što bolje uspostave mehanizma za poboljšanje implementacije Federalnog Pravilnika. Podsjećamo, Pravilnik je stupio na snagu u januaru 2012. godine, od kada teku obaveze za sve privredne subjekte koji ambalažu ili proizvode u ambalaži plasiraju na teritorij FBiH da se uključe u sistem preko ovlaštenog operatera sistema ili uplaćivanjem naknada za ambalažu u Fond za zaštitu okoliša FBiH. 

Tokom sastanka, direktorica Ekopaka prezentovala je preliminarne rezultate i postignuća u 2012. godini, kao i obveznike sistema i količine ambalaže, za koje je ugovorom preuzeta obaveza upravljanja u 2012. godini. Finalni izvještaj će biti dostavljen u skladu sa rokom za podnošenje istog, a u skladu sa članom 21. Pravilnika, tj. do 31.03.2013. godine.

Obaveze proizvođača ambalaže, uvoznika, punioca, distributera i krajnjih snabdjevača se ne mogu izbjeći. Odlaganjem stupanja u sistem, obaveze se samo akumuliraju. Privredni subjekti koji u 2012. godini nisu potpisali ugovor sa Ekopakom imaju obavezu da izvještaj o količinama ambalaže dostave Fondu. Oni privredni subjekti koji nisu stupili u sistem, niti preko Ekopaka, niti su izvještaj dostavili Fondu, biće predmet aktivnosti nadležnih inspekcijskih tijela. 

Tokom sastanka, doneseni su i zaključci o drugim mjerama koje će biti preduzete kako bi se u 2013. godini intenzivirala primjena Pravilnika, te osigurali uslovi za razvoj sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u FBiH, po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope.

Arhiva