BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

25 12.14.

Ekopak na prvom Međunarodnom poslovnom sajmu u Cazinu

Ekopak je podržao 1. Međunarodni poslovni sajam u Cazinu koji se realizovao u organizaciji udruženja „Bosiljak“ i JP Agencija za razvoj „Cazin“ u periodu 25.-29. decembra 2014. Na sajmu su se predstavila preduzeća, obrtnici, umjetnici i svi koji imaju poslovne ideje koje žele podijeliti.

Na Ekopakovom štandu ljubazna hostesa je dijelila promotivne letke, a posjetioci su imali priliku da se detaljnije upoznaju s aktivnostima uspostave efikasnog, dugoročnog, transparentnog i održivog Sistema Zelene tačke koji Ekopak uspješno gradi i razvija.

Prisutni privredni subjekti su se upoznali sa odredbama zakonske obaveze za ambalažu i ambalažni otpad koji se stavlja na tržište, a građani su se informisali na koji način kao potrošači mogu doprinijeti razvoju Sistema Zelene tačke u našoj zemlji.

Zabilježen je veliki broj posjetilaca i interesanata za projekte Ekopaka.

 
1.jpg
2.jpg

Arhiva