BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

14 02.13.

Obavijest za sve obveznike sistema prema Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH koji se u 2012. godini nisu uključili u sistem preko ovlaštenog operatera sistema

U skladu sa odredbama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH obaveza za sve privredne subjekte koji se u svom poslovanju bave stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na teritorij Federacije BiH da se uključe u sistem upravljanja ambalažnim otpadom je na snazi od januara 2012. godine. Za sve proizvođače ambalaže, uvoznike, punioce, distributere i krajnje snabdjevače koji se u 2012. godini nisu uključili u sistem preko Ekopaka, je na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH postavljena obavijest o obavezi dostavljanja izvještaja o količinama ambalaže stavljene na teritoriju Federacije BiH u 2012. godinu. Rok za dostavu izvještaja Fondu je 31. mart 2013. godine.

Više informacija možete naći na: http://www.fzofbih.org.ba/local/txt_short2.php?id=511

Pozivamo sve proizvođače ambalaže, uvoznike, punioce, distributere i krajnje snabdjevače, tj. obveznike sistema, da potpišu Ugovor sa Ekopakom, ovlaštenim operaterom sistema i na taj način ispune svoju zakonsku obavezu. Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

Arhiva