BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

10 12.14.

Održana Nacionalna konferencija u sklopu programa švedske vlade na kojoj je i Ekopak prezentovao aktivnosti

10.12.2014. u Hotelu Hollywood u Sarajevu je održana Nacionalna konferencija o zbrinjavanju komunalnog čvrstog otpada. Konferencija je završni dio općinskog Programa za upravljanje čvrstim otpadom u BiH kojeg je finansirala švedska vlada. Organizatori konferencije su, između ostalih, BASWA i savezi općina i gradova u RS i FBiH. 

Prisutni iz nadležnih ministarstava, općina, javnih komunalnih preduzeća su se na konferenciji upoznali sa principima rada, aktivnostima, dosadašnjim postignućima Ekopaka, prvog ovlaštenog operatera sistema u BiH koji gradi efikasan, dugoročan, transparentan i održiv Sistem Zelene tačke. Ispunjenjem strogih kriterija koje nalaže EU, Ekopak je postao član PRO EUROPE te uveo BiH u evropske integracije u segmentu upravljanja ambalažnim otpadom i omogućio pristup najboljim praksama i iskustvima u uspostavi sistema.

20141210_130504.jpg
DSC_0757-1024x685.jpg
DSC_0766-1024x685.jpg
DSC_0762-1024x685.jpg
20141210_131623.jpg
DSC_0749-1024x685.jpg
DSC_0765-1024x685.jpg
20141210_131558.jpg
DSC_0758-1024x685.jpg

Arhiva