BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

27 11.14.

Održan sastanak na temu uspostave sistema Zelene tačke u Velikoj Kladuši

Predstavnici Općine Velika Kladuša, na čelu sa načelnikom Općine gospodinom Edinom Behrićem i direktorom JKUP “Komunalije” gospodinom Almir Pajazetovićem su posjetili Ekopak kako bi razgovarali o uspostavi sistema u Velikoj Kladuši.

Na sastanku su definisani detalji buduće saradnje i potpisivanja ugovora o uspostavi sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u ovoj Općini.

Velika Kladuša je jedna od općina koje su izrazile spremnost da sa Ekopakom uspostave sistem Zelene tačke, što je Ekopak sa zadovoljstvom prihvatio. 

20141127_170837.jpg
20141127_170852.jpg
20141127_170824.jpg

Arhiva