BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

07 06.14.

Projekat "Kupi eko ciglu" uspješno realizovan

U okviru humanitarno-ekološkog Projekta „Kupi eko ciglu“, prihod ostvaren prodajom cigli predat je Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ za izgradnju roditeljske kuće u Sarajevu.

Cigle su iskorištene za izradu kanti za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, koje su 07. juna postavljene u Pionirskoj dolini i službeno predane nadležnim ustanovama na upotrebu. Iste kante su također postavljene i na Vrelu Bosnu, a biće postavljene u dvorištu roditeljske kuće, nakon izgradnje.

Organizator projekta je Ecoton iz Sarajeva, a Ekopak je dao svoj doprinos u izradi i postavljanju kanti, koje građani Sarajeva treba da koriste, kako bi razvili naviku odvojenog odlaganja ambalažnog otpada.

 

vrelo bosne.JPG
Pionirska6.JPG
Pionirska13.JPG
Pionirska1.JPG
Pionirska2.JPG
Pionirska3.JPG
Pionirska14.JPG
Pionirska15.JPG

Arhiva