BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Eko savjeti

03 09.13.

Kompostiranje

Kompostiranje je odličan način da se organski otpad ponovo iskoristi. 

 Ukoliko imate baštu, korištenjem komposta možete lako pospiješiti kvalitet zemljišta bez skupih aditiva, a sa druge strane poštediti deponije od bespotrebnog pretrpavanja otpadom. Ukoliko do sada već niste, ljeto je odlično vrijeme za pripremu komposta od organskog otpada.

Razmislite o tome da započnete praviti svoj kompost na jesen, jer je to vrijeme čišćenja bašte i pripreme za hladnije mjesece. Ako započnete proces u ovo doba godine, vaš kompost će imati dovoljno vremena da se razvije i sigurno će biti spreman do proljeća. Također, kanta za kompost je idealno mjesto za odlaganje opalog lišća i pokošene trave i sigurno mnogo bolje nego da ovaj otpad završi na deponiji. Proces razgradnje organskih materija i kompostiranja će u hladnijim mjesecima biti sporiji, ali dok god su temperature iznad nule, proces će napredovati, samo nastavite u kompost dodavati ostatke kao i inače. Za kompost vam treba veća posuda (obično metalna kanta ili čak drvetom ograđen dio bašte), organski otpad (ostaci hrane, pokošena trava, opalo lišče...), potrebno je da smjesa bude vlažna i na toplom mjestu na kojem će se kompost brže i jednostavnije razviti.

Arhiva