BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

16 04.14.

Ekopak uručio 51 kontejner za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada JP-u „Komunalac“ Orašje

Danas je u prostorijama JP „Komunalac“ u Orašju upriličena primopredaja 51 kontejener za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada (papir, staklo, plastika-metal-višeslojni materijal) JP-u „Komunalac“ kako bi  se u Općini Orašje uspostavio dugoročan i održiv sistema sortiranja i reciklaže ambalažnog otpada. Kontejneri će biti raspoređeni u školama, tržnim centrima i naseljima u općini Orašje. 

Ceremoniji primopredaje prisustvovali su Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, Pero Baotić, pomoćnik općinskog načelnika općine Orašje, i Ahmet Nurispahić, direktor JP „Komunalac. 

Jedna od ključnih karika uspostave uspješnog sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada je lokalna zajednica, te Ekopak kroz investicije u lokalnoj zajednicu stvara uvjete da se u našoj zemlji sistem uspostavlja po uzoru na najefikasnije sisteme zemalja Evrope. Ekopak će, pored nabavke kontejnera, učestvovati i u edukativnim i promotivnim kampanjama, a također će obezbijediti i da sav ambalažni otpad koji se prikupi u Orašju, bude predat na reciklažu.

Pero Baotić, pomoćnik općinskog načelnika za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje, na održanoj ceremoniji primopredaje je istaknuo značaj postavljanja infrastrukture za uspostavu odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada za dalji razvoj općine Orašje.

Nakon nabavke i stavljanja u funkciju potrebne komunalne infrastrukture, Ekopak započinje i sa promocijom odvojenog odlaganja ambalažnog otpada, a najmlađi građani će uskoro biti uključeni u  edukativne projekte Ekopaka „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ i „Reciklaža nije gnjavaža“.

Orašje.jpg
534e9171-8d6c-465d-8fc4-05d857e60dd4-Donacijakontejnera-preview.JPG

Arhiva