BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

27 02.14.

Potpisan ugovor o uspostavi i razvoju sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Općini Kladanj

Danas je u općini Kladanj upriličena ceremonija potpisivanja ugovora između Ekopaka, općine Kladanj i JP „Komunalac“, s ciljem uspostavljanja sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog otpada i njegove pripreme za reciklažu. 

Ugovor su potpisali gđa. Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, g. Jusuf Čavkunović, načelnik Općine Kladanj i gđa. Suvada Kavazović, direktorica JP „Komunalac“ Kladanj.

Potpisivanjem ugovora Ekopak se obavezao da, uz Vladu Japana, učestvuje u sufinansiranju nabavke dva specijalna vozila za odvoz otpada. Osim toga, Ekopak će obezbjediti potrebnu infrastrukturu kako bi u općini Kladanj bila uspostavljena dva eko-otoka, te postavljene odgovarajuće posude za odvojeno odlaganje ambalaže u sve javne institucije i škole.

Osim investicije u infrastrukturu, Ekopak će u saradnji sa općinom i „Komunalcem“ provoditi i odgovarajuće medijske kampanje i edukativne aktivnosti kako bi građani Općine Kladanj prepoznali prednosti i prihvatili odvojeno odlaganje ambalažnog otpada.

Gđa Suvada Kavazović, direktorica JP „Komunalac“ istakla je važnost uspostavljene saradnje između Ekopaka i JP „Komunalac“ Kladanj: „Implementacija  projekta ˝Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u općini Kladanj˝ je korak naprijed  koji će doprinijeti da se zaštiti životna sredna i da Općina Kladanj bude ekološki uređena općina. Osnovni cilj projekta je uticati na svijest građana čime bi sami doprinijeli da Kladanj dobije imidž ekološki čistog grada. Planirano je da se korisnicima koji pristanu da razdvajaju otpad u svojim domaćinstvima obezbijede vreće za odlaganje ambalažnog otpada. Takođe će biti instalirana i dva eko-ostrva u Kladnju i Stuparima.“

Načelnik općine Kladanj, g. Jusuf Čavkunović  naglasio je prilikom potpisivanja ugovora koliko je ovaj projekat značajan za budući razvoj Općine Kladanj: „Cilj ovog projekta je zaštita životne sredine i stvaranje jednog od uslova za održivi razvoj lokalne zajednice kroz podizanje kapaciteta komunalnog preduzeća za postupak upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa standardima i dobrom praksom koji se primenjuju u zemljama EU.  Zahvaljujem se Ambasadi Japana, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i kompaniji Ekopak na doprinosu koji su dali u realizaciji ovih aktivnosti”.

 
DSC00839.JPG
DSC00855.JPG
DSC00828.JPG
DSC00858.JPG
DSC00848.JPG
DSC00825.JPG
DSC00830.JPG
DSC00839.JPG
DSC00843.JPG

Arhiva