BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

13 01.14.

Prikupljanje ambalažnog otpada u školama - učesnicama drugog ciklusa projekta "Osmijeh Planete je u tvojim rukama"

Škole koje prikupe najviše ambalažnog otpada osvajaju: računar, fotografki aparat, globus. Otpad u školama se prikuplja do maja 2014. godine.

Preliminarni izvještaj o količinama prikupljanog ambalažnog otpada u novembru i decembru škola koje učestvuju u projektu "Osmijeh Planete je u tvojim rukama" je:

 1. OŠ Aleksa Šantić 520 kg
 2. Šesta osnovna škola Ilidža 420 kg
 3. OŠ Alija Nametak 380 kg
 4. KŠC - Opća realna gimnazija 360 kg
 5. OŠ Nafija Sarajlić 210 kg
 6. OŠ Meša Selimović 55 kg
 7. OŠ Katolički školski centar 40 kg
 
 • OŠ Velešički heroji
 • OŠ Musa Ćazim Ćatić
 • OŠ Isak Samokovlija
 • Medicinska škola KŠC
 • Medicinska škola Bjelave
 • Ugostiteljska škola
 • Peta gimnazija
 • Srednjoškolski centar Vogošća

Arhiva