BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

25 12.13.

Ekopak i Kemis na sve benzinske pumpe Holdine - Ine i Energopetrola - postavili posude za odlaganje ambalažnog otpada koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama

Objavom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Sl. Novine FBiH br. 28/13) svi privredni subjekti koji stavljaju u promet opasne materije u ambalaži su u obavezi da se uključe u sistem.

Holdina je među prvim obveznicima sistema koji su svoju odgovornost za ambalažu koja sadrži i/ ili je onečišćena opasnim materijama prenijeli na Ekopak.

Ekopak je, preko ovlaštenog sakupljača Kemis, na svim benzinskim pumpama Holdine - Ine i Energopetrola u Federaciji BiH je postavio kante za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada koji sadrži i/ili je onečišćen opasnim materijama. Ovako prikupljeni ambalažni otpad će biti iskorišten u skladu sa zahtjevima Pravilnika.

Pozivamo sve zakonske obveznike koji u svom prodajnom portfoliu imaju ovakvu ambalažu da se uključe u Ekopak i da po najnižim održivim troškovima regulišu svoje obaveze. 

Istovremeno, pozivamo sve građane koji imaju ambalažu od motornih ulja za vozila, ulja za kočnice, amortizere, tečnosti za rashladni sistem i sl. da je ne bacaju u opšti otpad, već da je odlože u označene kante na pumpama Holdine, Ine i Energopetrola.

2013-12-27 16.54.13.jpg
holdina.jpg
2013-12-27 09.13.25.jpg
Holdina naljepnica.JPG

Arhiva