BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

02 10.13.

Edukativni Projekat "Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ se uspješno implementira u Općini Prozor-Rama

U okviru edukativnog projekta „Osmijeh Planete je u tvojim rukama“ koji je Ekopak, u saradnji sa Eko udrugom „Izvor“, pokrenuo u Općini Prozor-Rama, edukacija je do sada završena u osam škola, a pokrenuto je i takmičenje u prikupljanju ambalažnog otpada.

Do sada su aktivisti Eko udruge „Izvor“ održali interaktivne radionice u slijedećim osnovnim školama: Veselko Tenžera – Uzdol , Šćipe, fra Jeronim Vladić – Ripci, Rumboci, Orašac, Ivana Mažuranića Gračac, zatim u školi za djecu sa posebnim potrebama Djeca nade i dječijijem vrtiću Ciciban.

Obuka o važnosti odvojenog odlaganja ambalažnog otpada i reciklaže, te takmičenje u prikupljanu ambalažnog otpada će obuhvatiti sve škole ove općine do kraja oktobra. Također će se organizovati i kviz u kojem će se najmlađi moći takmičiti u znanju o ambalažnom otpadu i njegovoj reciklaži koje su stekli za vrijeme trajanja projekta. Nagrade za pojedince pobjednike iz kviza znanja i kolektivne nagrade školama koje prikupe najveće količine ambalažnog otpada bit će  uručene na završnoj svečanosti.

P9250064.jpg
P9100057.jpg
P9100047.jpg
P9100058.jpg
P9250055.jpg
P9250057.jpg
P9100055.jpg
P9100050.jpg
P9100052.jpg
P9100048.jpg
P9250051.jpg
P9250048.jpg
P9250059.jpg
P9250039.jpg
P9250060.jpg

Arhiva