BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

30 03.21.

Općini Konjic isporučeno 40 specijalnih kontejnera za staklo

Općini Konjic, jednoj od četiri lokalne zajednice u BiH koje učestvuju u projektu “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”, isporučeno je 40 specijalnih kontejnera (zvona) za reciklažu stakla.

Kontejneri su isporučeni u sklopu regionalnog projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” koji se provodi u BiH, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Tako se u našoj zemlji pored Konjica projekat provodi i u općinama Novi Travnik, Bihać i Ilidža gdje će biti postavljeno ukupno 190 specijalnih kontejnera za staklo.
Cilj projekta je da se količina prikupljene staklene ambalaže u regionu poveća za 20%, kao i da se dođe do održivog modela prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže koji bi se u godinama koje dolaze postepeno proširivao i na ostale općine u BiH. Pored ovog tehničkog dijela, razvijena je i odgovarajuća kampanja usmjerena na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ovog ambalažnog materijala. 

Projekat u BiH sprovode Ekopak, GIZ i REDAH.

Konjic1.jpg
Konjic2.jpg
Konjic3.jpg

Arhiva