BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

08 12.20.

U Bihaću i Novom Travniku se postavljaju temelji isplativog lanca reciklaže stakla u BiH

U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji pokrenut projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još uvijek je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Razlozi za to su nepoznavanje benefita recikliranja, kao i nedovoljan broj kontejnera za odlaganje staklene ambalaže, zbog čega većina korištene staklene ambalaže završi na deponijama ili ilegalnim odlagalištima, gdje staklu treba više od 5.000 godina da se razgradi.

Kako bi se omogućili ekonomični efekti reciklaže stakla, potrebno jeznačajno povećati količine sakupljene staklene ambalaže. Zato je prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“ u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije, Asocijacija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH i operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije,„Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije i Zajednica jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuo regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“.

Projekat se sprovodi u Bosni i Hercegovini,Srbiji i Sjevernoj Makedoniji s ciljem da se poveća količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže, uz postavljanje novih kontejnera.

„U zemljama Zapaadng Balkana ne postoji tradicija prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže, zbog nedovovoljnih kapaciteta za prikupljanje i visokih troškova transporta na reciklažu. Ekopak od 2013. godine radi na razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, u okviru kojeg je pokrenuto je i prikupljanje staklenog ambalažnog otpada. Postignut je odgovarajući stepen reciklaže, ali prostora za unapređenje ima, te smo se rado priključili ovom regionalnom projektu. Jedan od ciljeva projekta jeda se u pilot općinama u sve tri države stopa prikupljanja staklene ambalaže poveća za 20%. U pitanju su Niš i Sombor u Srbiji, Štip i Ilinden u Sjevernoj Makedoniji, Bihać i Novi Travnik u Bosni i Hercegovini“, izjavila je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Kako bi se svi ovi benefiti recikliranja staklene ambalaže ostvarili u praksi, Ekopak će sa partnerima na projektu analizirati trenutnu situaciju u vezi sa odgovornom reciklažom stakla, a zatim, u saradnji sa lokalnim donosiocima odluka u odabranim pilot općinama, identifikovati nedostatke koje treba riješiti. Na ovaj način će se raditi na postavljanju temelja za isplativ lanac vrijednosti reciklaže stakla na Zapadnom Balkanu, kao presudnom koraku za profitabilnu kružnu ekonomiju u regionu. 

Projekat se sprovodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom - develoPPP.de koji finansira Njemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. 

Da li znate…

… da reciklaža jedne tone stakla štedi oko 40% energije i 50% vode potrebne za proizvodnju nove staklene ambalaže, dok se zagađenje vazduha smanjuje za oko 20%? Primjera radi, reciklažom jedne staklene flaše uštedi se energija dovoljna da sijalica od 100W svijetli 4h, dok se od iste količine stakla takođe sačuva onoliko energije koliko je potrebno kompjuteru da radi 25 minuta. 
 

Arhiva