BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

05 07.13.

Ekopak uspostavlja odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada na Vlašiću

 U saradnji sa Sportsko rekreacionim centrom Vlašić i uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma Ekopak je učestvovao u postavljanju posebnih niša u kojima su smještene mreže za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada i kontejneri za odlaganje opšteg otpada.

 

 Odloženi ambalažni otpad će preuzimati i pripremati za reciklažu Eko industrijski otpad Zizi iz Travnika, sakupljač iz sistema Ekopaka. Adekvatnim porukama  postavljenim na vidljivim mjestima svi posjetioci Vlašića su pozvani da učestvuju u zajedničkoj misiji očuvanja okoliša  jednog od najljepših zimskih turističkih centara u zemlji i regiji.

04072013516.jpg
04072013521.jpg
04072013536.jpg

Arhiva