BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Projekti

21 10.16.

Podzemni eko otok za odlaganje ambalažnog otpada u naselju Čengić Vila

Sarajevo, 21.10.2016. - Nakon postavke prvog podzemnog eko-otoka u sarajevskom naselju Hrasno, projekat „Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ se realizuje predviđenom dinamikom. Podzemni eko-otok je izgrađen i postavljen u naselju Čengić Vila. 

Građanima se na taj način omogućava da odvojeno odlože ambalažni otpad po vrstama ambalaže: papir u plavi kontejner, plastiku u žuti, staklo u zeleni kontejner, dok je za otpad koji je neiskoristiv u procesu reciklaže predviđen crni kontejner. Ambalažni otpad koji se odvojeno odloži na navedenim lokacijama će biti prikupljen posebnim namjenskim vozilom za pražnjenje podzemnih kontejnera, te će se pripremiti za transport na reciklažu.

Projekat zajednički realizuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP „Rad“ Sarajevo i „Ekopak“ - prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, a planirano je postavljanje još tri ovakva podzemna eko-otoka u Kantonu Sarajevo. Projekat predstavlja početak novog pristupa postupanja sa otpadom po uzoru na uspješne sisteme koji se razvijaju u Evropi u proteklih 20 godina. 

20161017_175120.jpg
20161017_175227.jpg
20161017_175157.jpg

Arhiva