BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

08 09.16.

Prvi podzemni eko otok u Kantonu Sarajevu - novi pristup u postupanju sa otpadom

Sarajevo, 07.09.2016. - Danas je obavljena zvanična primopredaja prvog podzemnog eko-otoka u Kantonu Sarajevo,  što predstavlja početak novog pristupa u postupanju sa otpadom kakav se u zadnjih 20 godina razvija u evropskim zemljama

„Razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Kantonu Sarajevo“ je projekt koji zajednički realizuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, KJKP „Rad“ Sarajevo i „Ekopak“ - ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, u okviru kojeg je planirano postavljanje još četiri ovakva podzemna eko-otoka u Kantonu Sarajevo kao i nabavka specijalnih vozila za pražnjenje kontejnera.

Nabavku 20 kontejnera češkog proizvođača Reflex Zlín izvršio je „Ekopak“, čija je vrijednost 150.000 KM. Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture će finansirati nabavku namjenskog vozila u vrijednosti od 200.000 KM, a KJKP „Rad“ Sarajevo će izvršiti građevinske radove za postavljanje eko-otoka, te redovno prazniti kontejnere i prikupljeni ambalažni otpad pripremati za reciklažu. 

Svaki eko-otok se sastoji od po četiri podzemna kontejnera: plavog za odlaganje papira, žutog za odlaganje plastike, zelenog za odlaganje stakla, te crnog za odlaganje onog dijela komunalnog otpada koji nije moguće iskoristiti. Riječ je o najsavremenijem tehničkom rješenju za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, kakvo se može vidjeti u velikom broju evropskih gradova i ovako prikupljeni ambalažni otpad će biti pripreman i transportovan na reciklažu.

 
DSC_0517[1].jpg
DSC_0514[1].jpg
DSC_0494[1].jpg
DSC_0491[1].jpg
DSC_0481[1].jpg
DSC_0495[1].jpg
DSC_0488[1].jpg
DSC_0499[1].jpg
DSC_0497[1].jpg
DSC_0501[1].jpg
DSC_0503[1].jpg
DSC_0504[1].jpg
DSC_0516[1].jpg

Arhiva