BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

10 12.15.

Općini Kiseljak isporučeni dodatni setovi kontejnera

Kiseljak, 10.12.2015. - Nakon što je u prvoj fazi realizacije projekta Ekopak isporučio 15 kontejnera i organizovao edukativni projekat – predstavu „Reciklaža nije gnjavaža“ u osnovnim školama u Kiseljaku, danas je izvršena primopredaja 36 kontejnera za uspostavu dodatnih eko otoka.

 

Općina Kiseljak sada ima 17 eko-otoka tj. lokacija sa po tri kontejnera u koje građani mogu odvojeno odložiti ambalažni otpad po vrstama materijala. JP „Vodovod i kanalizacija“ Kiseljak redovno servisira kontejnere a prikupljeni ambalažni otpad priprema za transport na reciklažu. Ekopak poziva sve društveno odgovorne kompanije da svoje zakonske obaveze za reciklažu ambalažnog otpada prenesu na Ekopak, u skladu sa Pravilnikom o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u FBiH (Sl.N. FBiH br. 88/11 i Sl.N. FBiH br.28/13), i omoguće razvoj Sistema Zelene tačke i u ostalim općinama u Federaciji.

Arhiva