BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

28 07.15.

Ulaskom Općine Kiseljak u Sistem „Zelene tačke“ omogućeno da više od polovine stanovništva Općine učestvuje u reciklaži ambalažnog otpada

Općina Kiseljak 28.07.2015. u 10.00 h - U krugu JP „Vodovod i kanalizacija“ Kiseljak, održana je primopredaja infrastrukture za uspostavu 5 eko otoka u koje će građani moći odvojeno odlagati ambalažni otpad. Primopredaji su prisustvovali predstavnici JP “Vodovod i kanalizacija” Kiseljak i predstavnici Ekopaka.

Direktor JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Mladen Medić istakao je važnost realizacije ugovora sa Ekopakom. ''Cilj je u konačnici pokriti Kiseljak zelenim otocima. Pokrivenost do sad iznosi 45%, ostala su nam još ruralna područja općine'' kazao  je Medić. Ugovorom je predviđena i nabavka vozila za prevoz prikupljenog ambalažnog otpada, koja je u toku. 

Ekopak će realizovati i edukativni projekat te sprovesti različite promotivne aktivnosti s ciljem povećanja svijesti građana Kiseljaka o značaju reciklaže ambalažnog otpada. Zajedno sa postojećim eko otocima, dodatnom infrastrukturom će se pokriti više od polovine stanovništva Općine.

Donošenjem Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH svi proizvođači, punioci, uvoznici, distributeri i trgovci obavezni su da recikliraju i iskoriste ambalažni otpad koji nastaje na tržištu nakon konzumiranja njihovih proizvoda i to u procentima koje određuje Federalno Ministarstvo okoliša i turizma. Ispunjenje obaveze je moguće putem uključenja u sistem prvog ovlaštenog operatera sistema Ekopaka kojem se plaćaju najniže održive naknade ili plaćanjem znatno većih naknada Fondu za zaštitu okoliša FBiH. 

Ekopak radi po neprofitnom principu, odnosno sav novac od naknada reinvestira u izgradnju Sistema Zelene tačke - za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u lokalnoj zajednici, po uzoru na modele ostalih članica PRO EUROPE-a.

“Uključenjem velikog broja društveno odgovornih kompanija koje su svoje obaveze prenijele na prvog ovlaštenog operatera sistema Ekopaka, omogućeno je da se finansijska sredstva kroz kupovinu infrastrukture, vozila za odvoz, nabavku opreme, uređenja površina, izgradnju reciklažnih dvorišta, sprovođenje edukativnih projekata reinvestiraju u 14 lokalnih zajednica: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez, Novi Travnik, Vogošća, Posušje, Kreševo i Kiseljak. Pozivamo sve privredne subjekte koji su zakonski obveznici da svoje obaveze za ambalažu prenesu na Ekopak, čime će ojačati platformu bosanskohercegovačke privrede okupljene oko Ekopaka, koja po najnižim održivim troškovima uspostavlja transparentan, efikasan i dugoročan sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada”, izjavio je Hasan Ahmetspahić pomoćnik direktora za saradnju s lokalnom zajednicom Ekopaka.

 
image-70cc3b7fcbbed3f1cff9a7fe8a5fb1de4d19968191d84fb5c33e20480c422c3a-V.jpg
image-7ebd65403909f36bfcc7cbfab342b18ccdeffbb5257aeb91b10338c69d313e20-V.jpg

Arhiva