BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

30 04.15.

Uspostava 10 eko otoka u Općini Vitez

29.04.2015. ispred JKP "Vitkom" u Vitezu je izvršena svečana primopredaja infrastrukture za uspostavu 10 eko-otoka. Ekopak je finansirao i kupovinu specijalnog vozila za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada.

Primopredaji su prisustvovali direktor JKP Vitkom, te predstavnici Općine Vitez i Ekopaka. Na ovaj način Općina Vitez se priključuje Ekopakovom Sistemu Zelene tačke i započinje projekat primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada. Projektom su planirane i različite promotivno-edukativne aktivnosti s ciljem povećanja svijesti kod lokalnog stanovništva o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada. 

Općina Vitez je jedna od 12 općina u kojima Ekopak uspješno uspostavlja Sistem Zelene tačke, a općine koje su već uključene su: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Novi Travnik i Vogošća. Sistem Zelene tačke koji gradi Ekopak u BiH je transparentan, održiv i dugoročan, po uzoru na najefikasnije sisteme koji su uspostavljeni u ostalim zemljama članicama PRO EUROPE-a.

20150429_140744 (Large).jpg
20150429_133533 (Large).jpg
20150429_133343 (Large).jpg

Arhiva