BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

22 04.15.

Općini Breza uručena infrastruktura za uspostavu 15 eko-otoka

Na Dan planete Zemlje održala se svečana primopredaja infrastrukture za uspostavu 15 eko otoka u Općini Breza. Ekopak je izdvojio značajna finansijska sredstva za kupovinu posebno namijenjenih žutih zvona te za uređenje površina na predviđenim lokacijama.

Predstavnici JKP Komunalno d.o.o., privatnog sakupljača Rudar Company-a i Ekopaka su obišli 3 lokacije na koje su se prvobitno postavili setovi zvona za selektivno odlaganje ambalažnog otpada. Predviđeno je da se uspostavi ukupno 15 eko otoka, a u toku su pripremni radovi i za ostale lokacije.

Potpisivanjem ugovora sa Ekopakom, Općina Breza i JKP Komunalno d.o.o. Breza se uključuju u Ekopakov Sistem Zelene tačke. Tokom prethodnog perioda provedena je edukacija djece u svim osnovnim i srednjim školama, a u budućem periodu planirano je i niz drugih aktivnosti kako bi se povećala svijest krajnjih potrošača o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada.

 
IMG_2742 (Large).jpg
IMG_2738 (Large).jpg
IMG_2755 (Large).jpg
IMG_2764 (Large).jpg
IMG_2762 (Large).jpg
IMG_2737 (Large).jpg
IMG_2753 (Large).jpg
IMG_2732 (Large).jpg
IMG_2735 (Large).jpg

Arhiva