BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

22 01.15.

Trideset i jedan eko-otok u Bihaću

22.01.2015. su komunalnom preduzeću Komrad iz Bihaća uručeni kontejneri za uspostavu 31 eko otoka putem kojih će građani moći selektivno odlagati ambalažni otpad. Komrad će ambalažni otpad transportovati na svoje reciklažno dvorište, gdje će ga pripremati za reciklažu. Ovo je nastavak projekta "Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čbrstog otpada u Bihaću", potisanog polovinom 2013. godine između Komrada i Ekopaka, čime je Bihać postao prva općina u Federaciji BiH koja je ušla u sistem Zelene tačke.

Uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a, JKP Komrad je inicijalno nabavio plave kontejnere za selektivno odlaganje ambalažnog papira. Da bi se ti kontejneri stavili u funkciju i da bi se obezbjedilo prikupljanje i ostalih vrsta ambalažnog otpada (plastike, stakla, višeslojnih materijala, metala) Ekopak je ovim ugovorom izvršio nabavku 64 kontejnera, što omogućava uspostavu 31 eko-otoka sa po tri kontejnera.

Ekopak će uporedo sprovesti i promotivno-edukativne aktivnosti usmjerene ka povećanju svijesti građana o pravilnom odlaganju i reciklaži ambalažnog otpada.

Grad Bihać ovim projektom jača imidž modernog grada kojem je zaštita okoliša i upravljanje otpadom značajan segment. 

Ambalažne kompanije koje su na Ekopak prenijele svoje obaveze, i koje koriste znak Zelene tačke na ambalaži svojih proizvoda, šalju jasnu poruku da ispunjavaju zakonske obaveze i da direktno finansiraju uspostavu i razvoj dugoročnog, transparentnog, održivog i efikasnog sistema Zelene tačke u našoj zemlji. Do sada je Ekopak uspostavio saradnju sa općinama: Bihać, Gračanica, Orašje, Donji Vakuf, Kladanj, Ključ, Olovo, Breza, Vitez, Novi Travnik i Vogošća, a broj općina se svakodnevno povećava.

Neprofitna kompanija Ekopak poziva sve proizvođače, uvoznike, punioce, distributere, pakere da se uključe u Ekopak i da po najnižim održivim troškovima ispunjavaju svoje zakonske obaveze i da time finansijski učestvuju u razvoju sistema koji Ekopak gradi prema najboljim iskustvima i praksama ostalih zemalja članica PRO EUROPE-a.

 
_MG_2061 (Large).jpg
20150123_102716.jpg
20150123_102233.jpg
20150123_102031.jpg
20150123_102015.jpg
_MG_2046 (1) (Large).jpg
_MG_2027 (1).jpg
_MG_2047 (Large).jpg
_MG_2033 (Large).jpg
_MG_2047 (1) (Large).jpg
_MG_2045 (Large).jpg
_MG_2049 (Large).jpg
_MG_2073 (Large).jpg
_MG_2070 (Large).jpg

Arhiva