BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

31 10.14.

U Općini Olovo će biti uspostavljeno 5 eko-otoka i izgrađeno reciklažno dvorište

Danas je u prostorijama općine Olovo potpisan ugovor o saradnji između Općine Olovo, JKP “Bioštica” iz Olova i Ekopaka. 

Ugovor su potpisali gđa Merisa Kaljanac, pomoćnica općinskog načelnika, gdin Kasim Kljajić, direktor JKP-a “Bioštica” i Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Potpisnici su se obavezali da u narednom period obezbjede preduvjete kako bi se u općini Olovo uspostavilo 5 eko-otoka sa po tri kontejnera različitih boja za prikupljanje različitih vrsta ambalažnih materijala, te izgrađeno reciklažno dvorište u koje će prikupljeni ambalažni otpad biti dopreman i pripreman za reciklažu.

Na ovaj način se i Općina Olovo pridružila općinama u kojima se, uz pomoć Ekopaka, uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

3.jpg
1.jpg
2.jpg

Arhiva