BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

03 10.14.

Napreduje izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Vakufu

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem Vakufu je zajednički projekt UNDP-a, Općine Donji Vakuf i Ekopaka, a realizuje se u okviru projekta “Čist Vrbas”. 

Gradilište su u petak posjetili predstavnica UNDP-a Diana Šilić, načelnik Općine Donji Vakuf Huso Sušić i Amela Hrbat direktor Ekopaka.

Prisutni su bili u prilici da se uvjere da radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u ovom dijelu Federacije BiH teku predviđenom dinamikom i prema planu.

Obilasku gradilišta je prethodio sastanak na kojem su prisutni usaglasili naredne aktivnosti vezane za ovaj značajan projekat. 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Arhiva