BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

10 09.14.

Općina Ključ dobija 15 eko-otoka i vozilo za prikupljanje ambalažnog otpada

U kabinetu načelnika Općine Ključ upriličena je ceremonija potpisivanja ugovora čijom će realizacijom Ekopak obezbjediti 45 kontejnera za uspostavu 15 eko-otoka za odvojeno odlaganje ambalažnog otpada, te vozilo za njegovo prikupljanje. 

Ugovor su potpisali načelnik Općine Ključ, g. Nedžad Zukanović, direktorica JKP „Rad“ iz Ključa, gđa. Sanela Draganović i direktorica Ekopaka, Amela Hrbat.

Sa ovih 15 eko-otoka će se pokriti urbani dio općine Ključ, te osnovna i srednja škola, što je samo prva faza u razvoju efikasnog i održivog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u ovoj općini.

Na ovaj način se i Ključ uključuje u red općina koje su uspostavile saradnju sa Ekopakom, koje jačaju segment zaštite okoliša, a pogotovo upravljanja otpadom, kao sve moderne evropske lokalne zajednice.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Arhiva