BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Projekti

04 12.12.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo Vodič kroz Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je Vodič kroz Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom Federacije BiH sa uputstvom za njegovo tumačenje. 

Vodič nudi uvid u zakonodavstvo Evropske Unije koje reguliše područje upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, sisteme upravljanja ambalažnim otpadom u Evropi, pruža objašnjenje odredbi Pravilnika, te nudi analizu efekata primjene Pravilnika.

PDF primjerak Vodiča možete pronaći na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma putem slijedećeg linka

 

 

 

 

Arhiva