Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke Zvonimir Širić boravio je u radnoj posjeti Ekopaku.

Sastanku je prisustvovao i gosp. Ivan Šarić, vlasnik i direktor Ladanušić čistoće iz Posušja sa kojim Ekopak ima dugu i uspješnu saradnju od samog početka operativnog rada.

 

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim postignućima u Zapadnohercegovačkom kantonu u segmentu prikupljanja ambalažnog otpada i njegove reciklaže, te su doneseni zaključci u kojim segmentima će se dalje raditi kako bi se sistem u ovom kantonu unaprijedio.

Značajno je naglasiti da je ministar Širić imao vrlo konkretne i dobre prijedloge, te je izrazio spremnost da pruži podršku i aktivnostima koje će Ministarstvo, Ladanušić ćistoća i Ekopak kao partneri implementirati u skoroj budućnosti.