Ekopak ulaže dodatne napore u unapređenju procesa reciklaže u Općini Ključ. Tako je nedavno potpisan ugovor  o sufinansiranju nabavke specijalnog vozila za odvoz ambalažnog otpada što je i realizirano.

Danas je JKP-a Rad Ključ dobio moderno vozilo za za odvoz ambalažnog otpada čime se otvara novo poglavlje u optimizaciji procesa prikupljanja ambalažnog otpada unutar sistema reciklaže Ekopaka.

Specijalno vozilo će zaposlenicima JKP-a Rad Ključ omogućiti da efikasnije obavljaju svoje zadatke u procesu prikupljanja ambalažnog otpada, što će direktno doprinijeti zajedničkom cilju unaprjeđenja reciklaže u našoj zemlji.Top of Form