Bihać je dobio svoj prvi podzemni eko-otok. Naime, u cilju postizanja što efikasnijeg prikupljanja ambalažnog otpada, te smanjenja broja postojećih otvorenih, nadzemnih kontejnera u užem jezgru grada, kao i omogućavanja selektivnog odlaganja otpada u posudama koje su namijenjene za razdvajanje papira, plastičnog, staklenog i metalnog ambalažnog otpada, te miješanog komunalnog otpada, ispred zgrade Općine Bihać je postavljen prvi podzemni eko-otok.
 

Eko-otok se sastoji od četiri posebna kontejnera, tri za reciklabilne materijale (žuti za plastiku i metal, plavi za papir, zeleni za staklo) i jednog crnog za miješani komunalni otpad. Svaki kontejner volumena je tri kubna metra, što znači da će se sa četiri podzemna kontejnera postići kapacitet kao sa 12 klasičnih kontejnera, čime se štedi na prostoru. 

Realizacija ovog projekta je izuzetno značajna za grad i rezultat je dugogodišnje, uspješne saradnje između JKP Komrad i prvog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom  Ekopaka. 

Eko-otok je zvanično počeo sa radom 22.02.2023. godine, a tim povodom organiziran je i susret implementatora ovog projekta kojem su prisustvovali: Mehura Selimović, direktor JKP Komrad, Vildana Zulić, pomoćnica gradonačelnika Grada Bihaća za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša, Edin Ibrahimpašić, direktor Bihaćke pivovare i član Nadzornog odbora Ekopaka, Amela Hrbat, direktorica Ekopaka, kao i dječica iz Gradskog vrtića Bihać.

Tom prilikom direktor Komrada Mehura Selimović je kazao da su Bihaću, kao turističkoj destinaciji, prijeko potrebni ovakvi projekti, te da se podzemnim eko-otocima riješio veliki problem nesavjesnog i nepravilnog odlaganja otpada. On se ovom prilikom zahvalio Ekopaku na dugogodišnjoj uspješnoj saradnji i najavio nove projekte.

Ekopak je značajno doprinio implementaciji ovog projekta kroz sufinansiranje nabavke, ugradnje i stavljanja u funkciju podzemnog eko-otoka. Direktorica Ekopaka Amela Hrbat je ovom prilikom kazala da grad Bihać već aktivno radi na pronalasku novih lokacija za uspostavu novih podzemnih eko-otoka. Također, ona je podsjetila na impozantne rezultate rada JKP Komrad, čiji je udjel 50% u ukupnoj količini ambalažnog otpada kojeg javna komunalna preduzeća iz sistema Ekopaka prikupe i predaju na reciklažu.

Susretu su prisustvovala i djeca iz Gradskog vrtića Bihać koji su prisutne obradovali sjajnom recitacijom, a nakon toga su učestvovala i u zabavno-edukativnoj radionici o načinu odlaganja ambalažnog otpada i važnosti reciklaže.