U akciji pošumljavanja koju provodi Ekopak u sklopu obilježavanja deset godina uspješnog poslovanja, u mjestu Blatina u Općini Čitluk je posađeno stotinu četinara i drugog drveća.

Sadnja je provedena u saradnji sa vrijednim učenicima O.Š. Čerin iz Čitluka kao i predstavnika Šumarije Mostar. Bilo je to još jedno predivno druženje, a akciju sađenja sa našim učenicima smo iskoristili i u svrhu edukacije o važnosti čuvanja okoliša i pravilnog odlaganja ambalažnog otpada. Bili smo prijatno iznenađeni znanjem naših osnovaca o načinu selektovanog odlaganja otpada i procesima reciklaže.

Ekopak nastavlja sa svojom akcijom pošumljavanja, tako ćemo u narednom vremenu posaditi drvorede prijateljstva u Zenici, Bijeljini i Sarajevu.