U organizaciji Ekopaka, u Bihaću, u prostorijama Komrada, 8. juna 2022. godine, održan je sastanak javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka.

Sastanku je prisustvovalo svih 13 javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka, pa su pored domaćina JKP Komrad, prisustvovali i predstavnici JKP Vitkom d.o.o. Vitez, JKP Vilenica čistoća d.o.o. Novi Travnik, JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo, JKP Rad d.o.o. Ključ, KJKP Rad Sarajevo, JKP Bašbunard.o.o. Travnik, JKP Standard d.o.o. Konjic, JKP Bioštica d.o.o. Olovo, JKP Komunalac d.o.o. Kladanj, JKP d.o.o. Tomislavgrad, JKP Komus d.o.o. Gračanica, te JP ViK d.o.o. Kiseljak.

Na sastanku su analizirani dosadašnji rezultati koje su postigla ova komunalna preduzeća u prikupljanju ambalažnog otpada, te buduće aktivnosti.

Ovom prilikom direktorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala dosadašnje rezultate javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka.

Na osnovu prezentiranih pokazatelja, po količinama prikupljenog ambalažnog otpada, se izdvaja JKP Komrad Bihać sa kojim Ekopak ima uspješnu saradnju od početka operativnog rada. Naime, projektom "Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Bihaću", potpisan 2013. godine između JKP Komrad Bihać i Ekopaka, čime je tadašnja općina Bihać postala prva općina u Federaciji BiH koja je ušla u sistem Zelene tačke. Od tada pa do danas Komrad uzima učešće od 49% u prikupljenim količinama ambalažnog otpada u odnosu na sva ostala JKP-a, što je izuzetan rezultat.

Predstavnici ostalih JKP-a su iznijeli svoje viđenje, izazove i prijedloge za unaprijeđenje budućeg rada na kojima će raditi uz podršku Ekopaka. Na kraju sastanka svi učesnici su obišli reciklažno dvorište Komrada, gdje su na licu mjesta mogli vidjeti kako Komrad priprema ambalažni otpad za reciklažu.

Više o sastanku možete pogledati na LINKU.