BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

13 06.22.

Ekopak u Bihaću organizovao sastanak 13 javnih komunalnih preduzeća iz FBiH

U organizaciji Ekopaka, u Bihaću, u prostorijama Komrada, 8. juna 2022. godine, održan je sastanak javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka.

Sastanku je prisustvovalo svih 13 javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka, pa su pored domaćina JKP Komrad, prisustvovali i predstavnici JKP Vitkom d.o.o. Vitez, JKP Vilenica čistoća d.o.o. Novi Travnik, JKP Kostajnica d.o.o. Kreševo, JKP Rad d.o.o. Ključ, KJKP Rad Sarajevo, JKP Bašbunard.o.o. Travnik, JKP Standard d.o.o. Konjic, JKP Bioštica d.o.o. Olovo, JKP Komunalac d.o.o. Kladanj, JKP d.o.o. Tomislavgrad, JKP Komus d.o.o. Gračanica, te JP ViK d.o.o. Kiseljak.

Na sastanku su analizirani dosadašnji rezultati koje su postigla ova komunalna preduzeća u prikupljanju ambalažnog otpada, te buduće aktivnosti.

Ovom prilikom direktorica Ekopaka Amela Hrbat je prezentirala dosadašnje rezultate javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka.

Na osnovu prezentiranih pokazatelja, po količinama prikupljenog ambalažnog otpada, se izdvaja JKP Komrad Bihać sa kojim Ekopak ima uspješnu saradnju od početka operativnog rada. Naime, projektom "Uspostava i razvoj primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u Bihaću", potpisan 2013. godine između JKP Komrad Bihać i Ekopaka, čime je tadašnja općina Bihać postala prva općina u Federaciji BiH koja je ušla u sistem Zelene tačke. Od tada pa do danas Komrad uzima učešće od 49% u prikupljenim količinama ambalažnog otpada u odnosu na sva ostala JKP-a, što je izuzetan rezultat.

Predstavnici ostalih JKP-a su iznijeli svoje viđenje, izazove i prijedloge za unaprijeđenje budućeg rada na kojima će raditi uz podršku Ekopaka. Na kraju sastanka svi učesnici su obišli reciklažno dvorište Komrada, gdje su na licu mjesta mogli vidjeti kako Komrad priprema ambalažni otpad za reciklažu.

Više o sastanku možete pogledati na LINKU.  

0-komrad13.jpeg
0-komrad2.jpeg
0-komrad3.jpeg
0-komrad4.jpeg
0-komrad5.jpeg
0-komrad7.jpeg
0-komrad8.jpeg
0-komrad9.jpeg
0-komrad10.jpeg
0-komrad11.jpeg
0-komrad12.jpeg
0-komrad14.jpeg
0-komrad15.jpeg
0-komras6.jpeg

Arhiva