BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

10 12.21.

Ekopak i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji

Potpisivanjem sporazuma sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu Ekopak je ostvario još jednu vrijednu poslovnu saradnju. 

U skladu sa svojom misijom Ekopak je u zadnjih deset godina uspostavio brojne uspješne saradnje sa obrazovnim institucijama širom BiH, a u cilju informisanja i edukacije učenika, studenta i nastavničkog kadra o sistemu reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.

Potpisivanjem današnjeg sporazuma o saradnji Ekopak će studentima Prirodno-matematičkog fakulteta omogućiti upoznavanje sa poslovanjem Ekopaka, razvojem sistema reciklaže u našoj zemlji i zemljama Evrope, te učešće u različitim projektima.

Potpisivanju sporazuma su ispred PMF-a prisustvovali prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. Samir Đug, šef Odsjeka za geografiju doc. dr Edin Hrelja i direktorica Ekopaka Amela Hrbat. 

Arhiva