Potpisivanjem sporazuma sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu Ekopak je ostvario još jednu vrijednu poslovnu saradnju. 

U skladu sa svojom misijom Ekopak je u zadnjih deset godina uspostavio brojne uspješne saradnje sa obrazovnim institucijama širom BiH, a u cilju informisanja i edukacije učenika, studenta i nastavničkog kadra o sistemu reciklaže ambalažnog otpada u našoj zemlji.

Potpisivanjem današnjeg sporazuma o saradnji Ekopak će studentima Prirodno-matematičkog fakulteta omogućiti upoznavanje sa poslovanjem Ekopaka, razvojem sistema reciklaže u našoj zemlji i zemljama Evrope, te učešće u različitim projektima.

Potpisivanju sporazuma su ispred PMF-a prisustvovali prodekan za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr. Samir Đug, šef Odsjeka za geografiju doc. dr Edin Hrelja i direktorica Ekopaka Amela Hrbat.