Edukacija mladih o važnosti selektivnog odlaganja ambalažnog otpada i njegove reciklaže jedan od strateških ciljeva Ekopaka.

Tako smo u sklopu potpisane saradnje, 11.novembra 2021. godine, bili gosti na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, gdje je Senija Nalović, stručni saradnik za prodaju u Ekopaku, održala prezentaciju na temu upravljanja ambalažnim otpadom. Razgovarali smo o važnosti upravljanja ambalažnim otpadom, sistemu reciklaže u Bosni i Hercegovini i ulozi Ekopaka u unaprijeđenju sistema reciklaže.