BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

01 10.21.

Coca-Colin projekat ''Od izvora do mora'' danas angažovao učesnike u akcijama čišćenja u Gradu Bihaću i Nacionalnom parku Una

Akcija čišćenja ambalažnog i drugog reciklabilnog otpada u okviru Coca-Colinog projekta ''Od izvora do mora'' obuhvatila je dionicu uz pojas ceste prema Kulen Vakufu Nacionalnog parka Una, Gradski park i centar Bihaća i angažovala oko stotinu učesnika.

Akcija je, uz podršku brojnih partnerskih institucija i organizacija, i uz koordinaciju UG Ruke i lokalne zajednice - Grada Bihaća i nadležnog Ministarstva za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti Vlade Unsko-sanskog kantona, obuhvatila je odvojeno prikupljanje otpada kroz park,oko igrališta i uz korito Une, kao i iz pojas ceste.

Jedna od ključnih komponenti projekta ''Od izvora do mora'' je edukativna kojom se kroz rad sa učesnicima akcija, i kroz kampanju sa medijskim partnerima promoviše značaj odgovornog odlaganja otpada, kao i odvajanje otpada na plastičnu ambalažu, papir i limenke - što je reciklabilan otpad, odvojeno od ostalog otpada koji nije moguće ponovo koristiti.

Ovo je bila četvrta akcija u okviru projekta koji je počeo 7. septembra akcijom prikupljanja ambalažnog otpada uz obale rijele Drine i kroz Višegrad, a nastavljen u Foči i Rudom. Nakon današnje akcije u Bihaću, projekat se nastavlja akcijama u Tuzli 8.10., Tomislavgradu 15.10. i završava se akcijom u Sarajevu 29.10.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije, ujedno i globalna inicijativa, je Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat ''Od izvora do mora'', koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put.

Coca-Colin projekat ''Od izvora do mora'' realizuje se u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Do sad su projekat partnerski podržali:  Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla, Općina Tomislavgrad, Opština Rudo, Opština Foča. 

Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje su zadužene za organizaciju odvoza prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinih organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH. 
.

Od izvora do mora Bihać.jpg
Čišćenje NP Una.jpg
Akcija je krenula iz parka gdje su učesnici dobili upute.jpg
Akcija čišćenja u gradu1.jpg
Akcija čišćenja u gradu 3.jpg
Akcija čišćenja u gradu 2.jpg

Arhiva