Općini Konjic, jednoj od četiri lokalne zajednice u BiH koje učestvuju u projektu “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu”, isporučeno je 40 specijalnih kontejnera (zvona) za reciklažu stakla.

Kontejneri su isporučeni u sklopu regionalnog projekta “Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu” koji se provodi u BiH, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji. Tako se u našoj zemlji pored Konjica projekat provodi i u općinama Novi Travnik, Bihać i Ilidža gdje će biti postavljeno ukupno 190 specijalnih kontejnera za staklo.
Cilj projekta je da se količina prikupljene staklene ambalaže u regionu poveća za 20%, kao i da se dođe do održivog modela prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže koji bi se u godinama koje dolaze postepeno proširivao i na ostale općine u BiH. Pored ovog tehničkog dijela, razvijena je i odgovarajuća kampanja usmjerena na dizanje svijesti građana o značaju reciklaže ovog ambalažnog materijala. 

Projekat u BiH sprovode Ekopak, GIZ i REDAH.