EKO-ŠKOLE je najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj program pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta) u saradnji sa općinama/opštinama/ gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama.

U programu su trenutno 33 osnovne škola i 27 srednjih škola. U utorak 16.03. i ponedjeljak 22.03. održani su godišnji sastanci s koordinatorima/icama Eko-škola u BiH, na kojim se razgovaralo o izazovima  školovanja za vrijeme pandemije, o metodologiji 7 koraka, kao i o planiranim aktivnostima koje će biti realizirane u narednom periodu.
Jedna od glavnih tema sastanka bila je i takmičenje Mladi Eko Reporteri, a predstavljeni su i prošlogodišnji pobjednički radovi. N a kraju su izneseni zaključci, ali i ideje za daljnje aktivnosti do kraja ove školske godine koje će biti prilagođene Covid propisima.

Takmičenje, kao i sam program razvijaju vještine i znanja mladih, pružaju im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jačaju njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti. Detaljne informacije o takmičenju možete pronaći na linku.

Program Eko-škole i međunarodno takmičenje Mladi Eko Reporteri organizira Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ sa info platformom Hoću.ba.  Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom i drugim partnerima poput Coca-Cole u BiH, Tretrapaku i Zeosu, Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.