BS EN
 • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
 • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

 • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

 • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

 • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

 • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

 • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

 • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

 • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

 • Ekopak jedini u Bosni i Hercegovini ima pravo dodjeljivanja međunarodno zaštićenog znaka "Zelena tačka" kompanijama koje se odgovorno ponašaju prema svom ambalažnom otpadu

 • Znak "Zelene tačke" na ambalaži znači da kompanija koja ga koristi, putem Ekopaka, finansira sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u Bosni i Hercegovini

Aktuelnosti

26 03.21.

Održan godišnji sastanak Eko-škola u BiH

EKO-ŠKOLE je najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj program pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta) u saradnji sa općinama/opštinama/ gradovima, komunalnim preduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama.

U programu su trenutno 33 osnovne škola i 27 srednjih škola. U utorak 16.03. i ponedjeljak 22.03. održani su godišnji sastanci s koordinatorima/icama Eko-škola u BiH, na kojim se razgovaralo o izazovima  školovanja za vrijeme pandemije, o metodologiji 7 koraka, kao i o planiranim aktivnostima koje će biti realizirane u narednom periodu.
Jedna od glavnih tema sastanka bila je i takmičenje Mladi Eko Reporteri, a predstavljeni su i prošlogodišnji pobjednički radovi. N a kraju su izneseni zaključci, ali i ideje za daljnje aktivnosti do kraja ove školske godine koje će biti prilagođene Covid propisima.

Takmičenje, kao i sam program razvijaju vještine i znanja mladih, pružaju im dublje razumijevanje održivog razvoja i zaštite okoliša, jačaju njihove komunikacijske i građanske vještine, osobnu inicijativu, timski rad, kritičku analizu, socijalnu odgovornost i liderske sposobnosti. Detaljne informacije o takmičenju možete pronaći na linku.

Program Eko-škole i međunarodno takmičenje Mladi Eko Reporteri organizira Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ sa info platformom Hoću.ba.  Zahvaljujući kompaniji EKOPAK – prvom ovlaštenom operateru sistema upravljanja ambalažnim otpadom i drugim partnerima poput Coca-Cole u BiH, Tretrapaku i Zeosu, Eko-škole su počele sa radom krajem 2018. godine i danas uključuju 33 osnovne škole i 27 srednjih škola iz cijele zemlje.

163598598_1547444615460968_8912763722044184284_n-e1616499294848.png
163743310_739947586712979_2818332583540833856_n-e1616499503162-1536x1079.jpg
163754982_265095495086594_1564424508442817040_n-e1616499443486-1536x1124.jpg

Arhiva