Općina Ilidža jedna je od četiri lokalne zajednice u BiH izabrane u okviru projekta „Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu“ koju provodi kompanija Ekopak u saradnji sa KJKP “Park” i Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ.

Kako je predviđeno projektom na teritoriji općine Ilidža trebalo bi biti postavljeno 50 kontejnera za stakleni otpad. Cilj projekta je unaprijeđenje okvirnih uslova za uspostavljanje ekonomičnog lanca vrijednosti reciklaže stakla na Zapadnom Balkanu. Projekat će pratitii edukativna kampanja namijenjena svim građanima i institucijama, a trebala bi i jačati ekološku svijest.