U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, Ekopak je u suradnji s Javnim komunalnim preduzećem „Komus“ iz Gračanice očistio zelenu površinu u Ulici Mehmeda Ahmedbegovića, koja se prostire od mosta „Rampa“ do kružnog toka i na tom mjestu posadio drvored. Ovaj prekrasni drvored čine sadnice srebrnolisnog javora (AacerDasycarpum) koji je može narasti i do 40 m.

„Zahvalni smo našim prijateljima iz JKP Komus iz Gračanice i Općini Gračanica sa kojima smo zajedno posadili ovu aleju. Ekopak već dugi niz godina sarađuje sa Općinom Gračanica i njenim komunalnim preduzećem koje je dio sistema Ekopaka, a koje značajno doprinosi ispunjavanju postavljenih ciljeva za reciklažu ambalažnog otpada. Ovo je jedan u nizu Ekopakovih projekatačija je misija očuvanje i zaštita okoliša i unaprijeđenja sistema reciklaže u BiH“, kazala je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.