Danas je Svjetski dan reciklaže. Nažalost odgodili smo sve naše akcije zbog krizne situacije sa corona virusom, ali smo, zajedno sa našim partnerima, nastavili odgovorno poslovati i prikupljati ambalažni otpad.

S obzirom na to da je povećana kupovina hrane i ostalih proizvoda, pozivamo građane na odgovorno odlaganje ambalažnog otpada na eko-otocima. 

Budimo odgovorni. Učinimo sve kako bismo zaštitili sebe, svoju porodicu i naše sugrađane. Poštujmo preporuke u cilju sprečavanja širenja korona virusa.