BS EN
  • GDJE DRUGI VIDE OTPAD MI VIDIMO KORISNU SIROVINU
  • Ekopak je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini

  • Ekopak je pionir u Bosni i Hercegovini u procesu uspostave i razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

  • Ekopak su osnovale vodeće internacionalne, regionalne i domaće kompanije

  • Rad Ekopaka je zasnovan na najboljim EU praksama, ali i na visokim standardima poslovanja u skladu sa standardima osnivača

  • Ekopak preuzima odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za sve proizvođače, uvoznike, distributere i trgovce po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice

  • Princip rada Ekopaka je jednak tretman za sve - ni osnivači Ekopaka nemaju poseban status

  • Zaposlenici Ekopaka svoje zadatke obavljaju stručno, odgovorno, profesionalno, transparentno, po visokim etičkim normama i u skladu sa svim zakonskim obavezama

  • Ekopak je 32. član krovne evropske organizacije operatera sistema PRO EUROPE čije je sjedište u Briselu

Aktuelnosti

17 02.20.

Ekopak održao edukacije u tri osnovne škole u Općini Centar

U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, koji realizuje “Centar za okolišno održivi razvoj” – COOR u suradnji sa Ekopakom i firmom “Kesa”, predstavnici Ekopaka su održali edukacije u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“.

Tom prilikom smo sa učenicima ekoloških sekcija razgovarali smo o aktivnostima Ekopaka,  reciklaži  ambalažnog otpada i značaju Zelene tačke, a s ciljem animiranja učenika da sudjeluju u kampanji selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalaže i ambalažnog otpada u Općini Centar.

Nakon edukacije članovima ekoloških sekcija podijeljeni su cekeri za selektivno odlaganje otpada (plastika/staklo/papir) koje je izradila firma “Kesa” d.o.o. i koji se koriste u kampanji selektivnog prikupljanja i odvajanja ambalaže i ambalažnog otpada.

 

Arhiva