U sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“, koji realizuje “Centar za okolišno održivi razvoj” – COOR u suradnji sa Ekopakom i firmom “Kesa”, predstavnici Ekopaka su održali edukacije u osnovnim školama „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“.

Tom prilikom smo sa učenicima ekoloških sekcija razgovarali smo o aktivnostima Ekopaka,  reciklaži  ambalažnog otpada i značaju Zelene tačke, a s ciljem animiranja učenika da sudjeluju u kampanji selektivnog odvajanja i prikupljanja ambalaže i ambalažnog otpada u Općini Centar.

Nakon edukacije članovima ekoloških sekcija podijeljeni su cekeri za selektivno odlaganje otpada (plastika/staklo/papir) koje je izradila firma “Kesa” d.o.o. i koji se koriste u kampanji selektivnog prikupljanja i odvajanja ambalaže i ambalažnog otpada.